Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 171лв

ГПР: 17.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 513.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

171лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 513.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 88лв

ГПР: 20.99% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 528.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

88лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 528.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 60лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 543.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

60лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 543.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 47лв

ГПР: 22.88% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 558.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

47лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 558.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 38лв

ГПР: 23.19% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 573.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 573.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 33лв

ГПР: 23.35% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 588.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

33лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 588.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 26лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 618.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

26лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 618.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 22лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 648.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 21лв

ГПР: 34.74% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 768.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 20лв

ГПР: 34.38% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 798.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 18лв

ГПР: 33.68% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 858.28лв. Такса ангажимент: 0лв.