ASUS ZenBook: Money Back

Кратко описание

Цена: 1999лв.

Вие получавате

ASUS ZenBook: Money Back
1999лв.

Бърза доставка

цените започват от 7,99 лв.

Вземи на лизинг за 72 лв. за 48 месеца виж лизинговите схеми

Основни характеристики

  • не се продава отделно
  • част от промоция на ASUS
пълни характеристики

Характеристики

Платформа PC
Жанр други
Описание
Този продукт не се продава отделно! Той е част от промоция!

Купи ASUS ZenBook, тествай го и го върни, ако не ти допада, a ние ще ти възстановим парите.

ASUS Zenbook - лаптопът, който ще те очарова!
Не ни ли вярваш? Убеди се сам! Купи ASUS Zenbook и го регистрирай във формуляра за регистрация. Ако не ти допадне, можеш да го върнеш в рамките на три месеца и да получиш обратно парите си без допълнителни такси. Не се шегуваме! Товa e качеството на ASUS ZenBook.

Всичко, което трябва да направиш, е да изпълниш следните стъпки:

  • Купи ASUS Zenbook от един от оторизираните търговци. Промоцията е валидна от 1.12.2020 г. до 31.12.2021 г. (включително).
  • РЕГИСТРИРАЙ НА www.asusplus.bg/bg//money-back в рамките на 14 дни от датата на покупката.
  • Наслади се на своя нов, фантастичен лаптоп!

Ако решиш да го върнеш в рамките на 90 дни от датата на покупката, занеси го в магазина, от който си го закупил.
Ние ще ти върнем цялата сума обратно.

Характеристики

Информационна бележка за гаранционната услуга „Връщане на пари“ за ZenBook

 

Предпоставки за декларирането на Устройство:

 

• Клиентътв срок от 14 дни от датата на закупуване на Устройството, посочена  в документа за покупка, трябва да посети уеб страницата https://www.asusplus.bg/bg/money-back и да попълни формуляр за регистрация със следните даннипълно имеимейлдържава, сериен номер на Устройствотодата на закупуване, посочена в документа за покупка, и също така да приложи сканиран документа за покупка, в който всички данни да се четат ясно.
• След това Клиентът ще получи потвърдителен имейл, посочващ, че заявката е била приета и услугата „Връщане на пари“ е била активиранаАко Клиентът не получи съответния потвърдителен имейл  или получи имейл, отказващ заявката поради грешно въвеждане на горепосочените данниуслугата „Връщане на пари“ на Asus се счита за неактивирана и следователно невалидна.

Условията за функциониращо Устройство включват кумулативно, без ограничение, следното:

 

• Да бъде възможно активиране и деактивиране на Устройството.
• Устройството да бъде окомплектовано с всички капаци за батерии и всички компоненти.
• Цялото Устройство да бъде без пукнатини, липсващи пластмасови/метални части или липсващи клавиши.
• Неотделимите части на Устройството да не липсват или да не висят от корпуса на Устройството.
• Мониторът да функционира и да е правилно и напълно активиран.
• На монитора да няма черти или липсващи пиксели.
• Мониторът да бъде непокътнат, без всякакви пукнатини.
• Устройството да няма повреди, причинени от течности.
• Ако Устройството има сензорен екран, той да функционира напълно.
• По хардуера и софтуера на Устройството да не са правени промени.
• Устройството да бъде в първоначалното си състояние, с непокътната опаковка, включително всички аксесоари, евентуалните подаръци, придружаващата документация и материали.

Процедурите, включени в гаранционната услуга „Връщане на пари“ на Zenbook, са както следва:
Клиентътзаедно с Устройството, което ще бъде върнатопосещава магазин от веригата за продажби на дребно, от която е закупено Устройството, на територията на същата държаваОсвен това, за да бъде продуктът приет за връщане, е необходим оригиналният документ за покупката (фактура за продажба на дребно или търговска фактура), както и документ за самоличност (напр. лична карташофьорска книжкапаспортот лицето, което първоначално е закупило продукта и чиито данни са предоставени в документа за покупка или при процедурата за деклариране на УстройствотоАко бъде установено, че от една страна, Клиентът е декларирал Устройството на уеб страницата https://www.asusplus.bg/bg/money-back след като е приел посочените условия на гаранционната услуга „Връщане на пари“ на Zenbook и от друга страна, връщаното Устройство функционира напълно, както е посочено по-гореКлиентът предава връщаното Устройство и в замяна може да получи обратно покупната ценаАко клиентът избере връщане на цената на Устройствотото ще бъде извършено по същия начин като първоначалното закупуване на Устройството в МагазинаПо-конкретнов случай на плащане чрез кредитна, дебитна или предплатена карта Магазинът трябва да уведоми издаващата  банка за отмяната на трансакцията и тогава банката ще пристъпи към действието, посочено в договора ѝ с Клиента, без Магазинът или Дружеството да носят никаква отговорност. След отправянето на горното уведомление Магазинът и Дружеството не носят по-нататъшна отговорност по отношение на времето и начина на анулиранеАко плащането е било извършено чрез банков преводна Клиента ще бъде направен обратен банков превод.

Общи условия за приемане от Клиента на услугата „Връщане на пари“ на Asus (наричана по-долу „Услугата“):

1. Действието важи при покупки на електронни компютри Zenbook на Asus, направени от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г. от електронния магазин на “Laptop.bg.
2. Преди да върне УстройствотоКлиентът носи изключителната отговорност за създаването на архивен файл и изтриването на всяка лична информация и чувствителни данни, които може да се съхраняват на УстройствотоИначе казано, Дружеството не носи никаква отговорност за загубата или разкриването на тези данни и следователно Дружеството може да пристъпи към изтриването им за постоянно  без възможност за последващо възстановяване.  Дружеството не носи и не поема никаква отговорност и следователно не гарантира, че информацията, съхранявана на Устройството, ще бъде изтрита.
3. Клиентът изрично и безусловно декларира, че изцяло притежава и владее Устройството, подлежащо на замянаОсвен това Устройството трябва да бъде върнато точно в същото състояние като преди продажбата мут.е. в оригиналната му опаковка (кашоннайлонстиропор и др.), която да не е скъсана или повредена/ променена), и с цялото съдържание на оригиналната опаковка (ръководства за потребителядокументи за характеристиките и гаранциятасвързващи кабелиинсталационен софтуер и др.). Устройство, продадено с подарък в добавка (напр. безплатна памет и др.) трябва да бъде върнато заедно с добавения подарък. В противен случай цената на подаръка ще бъде приспадната  от възстановяваната сума.
4. Клиентът гарантира, че Устройството се предава на Дружеството свободно от всякакви права или претенции на трети страниКлиентът декларира, че изцяло притежава и владее и носи единствената отговорност, в случай че се докаже, че Устройството, предадено на Дружеството, е отнето от неговия собственик чрез кражба или загуба, и следователно връщането на пари няма да може да бъде извършено. 
5. Състоянието и спецификациите на Устройството, посочени от Клиента, са правилни.
6. Клиентът носи единствената отговорност за физическото и функционално състояние на Устройството при предаването му на Магазина.
7. Едно Устройство не е в добро функционално състояние, ако показва течове или проблеми със софтуера.
8. Преди връщането на УстройствотоКлиентът носи изключителната отговорност за прекратяването на всички услуги, които могат да бъдат свързани със или да засягат Устройството.
9. След като притежаването и владението на Устройството бъдат върнати на Дружеството или Магазина, Клиентът изцяло прехвърля собствеността върху Устройствотокакто и всяко друго вещно право, свързано с Устройствотобез наличието на права на трети лица върху Устройството.
10. Стойността на Устройството може да бъде върната в срок от 3 (три) месеца от датата на покупка, посочена в документа за покупка.
11. Декларирането на Устройството трябва да бъде направено в срок от    14 (четиринадесет) календарни дни от датата на покупка, посочена в документа за покупка.
12. Ако Клиентът е платил с кредитна карта, Магазинът, ако вече е получил плащането от банкататрябва да уведоми банката за отмяната на трансакцията и банката ще пристъпи към всички надлежни действияСлед отправянето на това уведомлениеДружеството и Магазинът не носят по-нататъшна отговорност относно времето и начина на анулиране, които се уреждат съгласно договора, сключен между издаващата банка и КлиентаЗа продукти, закупени чрез потребителски заем и/или вноски по лихвен заем, връщане на сумата не е възможно, тъй като потребителският заем не може да бъде отменен, и Клиентът има изключителното право да получи кредитно известие за същата стойност  (с изключение на допълнителни такси, лихви и други разходи за трансакциитесрещу покупката на друг(и) продукт(и).
13. Ако покупката е била направена чрез електронен магазин, разходите, свързани с експедицията и доставката на Устройството до Клиента, не се възстановяват.
14. Дружеството си запазва правото да прекрати по всяко време предоставянето на горната услуга или да отмени тази услуга по всяко времекакто и правото да изменя нейните условиякато публикува съответните нови условия на уеб страницата https://www.asusplus.bg/bg/money-backАко някое от горните условия бъде счетено за недействително или неприложимо, това не променя действителността на останалите.  
15. В контекста на горната услуга Дружеството събира следните данни на Клиентаасобствено име и бфамилиявимейл и др., изключително с цел комуникацияВъз основа на новите законодателни разпоредби относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и свободното движение на тези данни (Общ регламент за защита на данните 2016/679/ЕС), приложими от 25.05.2018 г.Дружеството предприема всички подходящи и осъществими предпазни мерки за защита на информацията и гарантира личния характер на горната информация, като по никакъв начин и по никаква причина не я предоставя на трети (физически или юридическилица, освен ако това е предвидено от закона и само на компетентните органи.